2017

125 författningar.
TSFS 2017:110
Luftfart , GEN
I kraft 2018-02-01
TSFS 2017:116
Vägtrafik
I kraft 2018-02-01
TSFS 2017:86
Luftfart , ANS
I kraft 2018-01-01 Upphävd 2020-01-02 genom TSFS 2019:95
TSFS 2017:93
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2018-01-01
TSFS 2017:112
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2018-01-01
TSFS 2017:120
Vägtrafik
I kraft 2018-01-01 Upphävd 2020-02-01 genom TSFS 2020:10
TSFS 2017:85
Luftfart , SEC
I kraft 2017-11-01 Upphävd 2021-01-01 genom TSFS 2020:80
TSFS 2017:88
Sjöfart , Lotsning
I kraft 2017-11-01 Upphävd 2023-12-01 genom TSFS 2022:94
TSFS 2017:73
Sjöfart , Miljö
I kraft 2017-09-08 Upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:19
TSFS 2017:72
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2017-07-01
TSFS 2017:26
Sjöfart , Fartygstyp
I kraft 2017-06-01