SJÖFS 2003:17 Sjöfartsverkets föreskrifter om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg

Ändringar

TSFS 2017:38

I kraft 2017-06-01. PDF 244 kB.

Ändr. 1 och 3 §§.