Regler för järnväg

Transportstyrelsen arbetar både nationellt och internationellt med regler för järnväg. Internationellt handlar det om att tillvarata de svenska järnvägsintressena när gemensamma internationella regler tas fram. Nationellt ligger det på myndighetens ansvar att införa regler som tagits fram internationellt samt att följa upp konsekvenserna av regelverket och utforma detta efter svenska behov.

Här hittar du samlad information om regler som rör järnväg, tunnelbana och spårväg; här kan du också läsa om internationella regelarbeten.

Föreskrifter

Alla föreskrifter som  Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår webbplats. På webbplatsen finns även de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS). Äldre författningar finns i Banverkets författningssamling på Trafikverket webbplats.

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning.