JvSFS 2005:1
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur

Författningen upphävd 2017-12-10 genom TSFS 2017:99

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om beskrivning av järnvägsnät och tilldelning av infrastrukturkapacitet.

Grundform

JvSFS 2005:1

I kraft 2006-12-09. PDF 140 kB

Ändringar

JvSFS 2008:18

I kraft 2009-01-01. PDF 168 kB.

Utbyte av Järnvägsstyrelsen till Transportstyrelsen.

TSFS 2016:106

I kraft 2016-12-11. PDF 308 kB.

Ändr. rubriken till författningen samt 1, 2, 4, 7, 10–13, 21 och 30 §§; nya 7 a, 21 a, 41 a och 41 §§ samt nya rubriker.

TSFS 2017:19

I kraft 2017-05-01. PDF 235 kB.

Ändr. 4 §.

Rättelser

TSFS 2016:106

PDF 245 kB.

Rättelsen avser 4 § första stycket 20.