VVFS 2003:24 Vägverkets föreskrifter om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder

Ändringar

TSFS 2010:10

I kraft 2010-04-01. PDF 164 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 1, 2, 8, 10, 11, 14 och 16 §§, 8 kap. 8 §, 13 kap. 1 och 2 §§, 15 kap. 1 §, 21 kap. 1 §, 23 kap. 1 § och 24 kap 3 §; nya 2 kap. 21–25 §§.

TSFS 2010:74

I kraft 2010-04-30. PDF 27 kB.

Ändr. 2 kap. 18 §.

TSFS 2011:31

I kraft 2011-04-15. PDF 94 kB.

Upph. 2 kap. 8, 10, 11, 13, 14 och 16 §§; ändr. 1 kap. 6 §, 2 kap. 1och 2 §§, 4 kap. 1§, 13 kap. 1 och 2 §§, 15 kap. 1 och 2 §§, 21 kap. 1 § och 23 kap. 1 §; ny 2 kap. 26 §.

TSFS 2011:38

I kraft 2011-05-01. PDF 20 kB.

Ny 5 kap. 18 § samt ny rubrik närmast före 5 kap. 18 §.

TSFS 2013:87

I kraft 2013-12-10. PDF 23 kB.

Ändr. 2 kap. 4 §.

TSFS 2014:38

I kraft 2014-06-30. PDF 35 kB.

Ändr. 2 kap. 4, 18 och 22 §§.

TSFS 2017:71

I kraft 2017-07-01. PDF 188 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §.

TSFS 2019:134

I kraft 2020-02-01. PDF 97 kB.

Upph. VVFS 2003:24.