TSFS 2017:63
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande för infrastrukturförvaltare av industrispår och för järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Författningen upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:29

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkeskunnande för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten.

Grundform

TSFS 2017:63

I kraft 2017-09-01. PDF 245 kB

Ändringar

TSFS 2022:29

I kraft 2022-06-01. PDF 100 kB.

Upph. TSFS 2017:63.