Remisser där svarstiden gått ut

Här publicerar vi remisser där svarstiden gått ut. Du hittar remisser och sammanställningar av remissvar från året som gått. Om du vill ta del av äldre remissmaterial är du välkommen att kontakta oss.

När vi sammanställt ett remissvar och gjort en bedömning publicerar vi sammanställningen på sidan för aktuell remiss här under.

Hittar du inte det du söker? Kontakta vår registratur för att begära ut en allmän handling.

Remissammanställning av förslag till avgift för ansökan om tillstånd att bedriva försöksverksamhet för vissa godstransporter

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2024-59.

Publicerades 2024-05-17

Remiss av förslag till ändring av föreskrifter inom serie PEL/FSTD

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 17 juni 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-6 i ert svar.

Publicerades 2024-05-03

Remiss av förslag av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:47) om ansökan om godkännande av fasta installationer på den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 14 juni 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-146 i ert svar.

Publicerades 2024-05-03

Remiss av förslag till nya föreskrifter om utbildning av förare för behörighet AM och förslag på ändring i styrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets innehåll och utformning

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 14 juni 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-8 i ert svar.

Publicerades 2024-05-03

Remiss av förslag av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 7 juni 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-37 i ert svar.

Publicerades 2024-04-26

Remiss av förslag till nya föreskrifter om beräkning av utsläppsminskningskurva för indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklass

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 7 juni 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-97 i ert svar.

Publicerades 2024-04-26