Remisser där svarstiden gått ut

Här publicerar vi remisser där svarstiden gått ut. Du hittar remisser och sammanställningar av remissvar från året som gått. Om du vill ta del av äldre remissmaterial är du välkommen att kontakta oss.

När vi sammanställt ett remissvar och gjort en bedömning publicerar vi sammanställningen på sidan för aktuell remiss här under.

Hittar du inte det du söker? Kontakta vår registratur för att begära ut en allmän handling.

Omremiss av förslag om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 10 april 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-99 i ert svar.

Publicerades 2024-03-13

Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:95) om flygvädertjänst (MET)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 11 april 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-60 i ert svar.

Publicerades 2024-02-27

Remiss förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 29 mars 2024.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-59 i ert svar.

Publicerades 2024-02-15

Remissammanställning av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:119) om taxiförarlegitimation

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2020-144.

Publicerades 2024-02-02

Remissammanställning av förslag av Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2015-4.

Publicerades 2024-01-29

Remissammanställning av förslag om ändring i (TSFS 2019:126) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2023-19.

Publicerades 2023-12-07

Remissammanställning av förslag till ändring i föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg (TSFS 2016:102)

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2023-24.

Publicerades 2023-11-27