2008

32 författningar.
JvSFS 2008:7
Järnväg
I kraft 2009-05-31 Upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2015:77
JvSFS 2008:13
Järnväg
I kraft 2008-10-02 Upphävd 2016-10-01 genom TSFS 2016:96
LFS 2008:21
Luftfart , OPS
I kraft 2008-03-01
JvSFS 2008:34
Järnväg
I kraft 2009-01-01 Upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2015:77
VVFS 2008:418
Vägtrafik
I kraft 2009-01-01 Upphävd 2012-10-01 genom VVFS 2008:418