TSFS 2017:73
Transportstyrelsens föreskrifter om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment

Författningen upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:19

Dessa föreskrifter, som kompletterar bestämmelserna i barlastvattenlagen (2009:1165) och barlastvattenförordningen (2017:74), gäller för svenska fartyg samt på utländska fartyg som befinner sig inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:73

I kraft 2017-09-08. PDF 403 kB

Ändringar

TSFS 2019:103

I kraft 2019-12-01. PDF 217 kB.

Ändr. 5 §.