SJÖFS 1970:15 Sjöfartsverkets kungörelse om dricksvatten på fartyg

Ändringar

TSFS 2014:100

I kraft 2014-12-16. PDF 19 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2017:30

I kraft 2017-06-01. PDF 199 kB.

Ändr. 1 och 2 §§.

TSFS 2018:63

I kraft 2018-10-07. PDF 126 kB.

Ändr. 2 §.