TSFS 2010:18
Transportstyrelsens föreskrifter om skeppsdagbok, maskindagbok, kombinerad skepps- och maskindagbok samt journal

Dessa föreskrifter omfattar svenska handelsfartyg med en bruttodräktighet av minst 20 och svenska fiskefartyg med en bruttodräktighet av minst 80 och reglerar när man ska föra skeppsdagbok och maskindagbok.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:18

I kraft 2010-04-01. PDF 854 kB

Ändringar

TSFS 2017:49

I kraft 2017-06-01. PDF 188 kB.

Ändr. 1 och 2 §§; ny 1 a §.

TSFS 2021:84

I kraft 2021-12-01. PDF 114 kB.

Ändr. 8 §.