TSFS 2017:89
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet på SOLAS-fartyg som använder gaser eller andra bränslen med låg flampunkt (IGF-koden)

Dessa föreskrifter ska, om inte annat anges, tillämpas på SOLAS-fartyg byggda efter den 1 januari 2017 som använder gaser eller andra bränslen med låg flampunkt för sin framdrivning eller för annan energianvändning.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:89

I kraft 2017-11-01. PDF 1575 kB

Ändringar

TSFS 2017:95

I kraft 2017-11-01. PDF 133 kB.

Ändr. 3 §

TSFS 2021:94

I kraft 2022-01-01. PDF 146 kB.

Ändr. 3 §.