SJÖFS 1970:13 Sjöfartsverkets kungörelse om brandskydd på fartyg

Ändringar

TSFS 2014:65

I kraft 2014-10-14. PDF 71 kB.

Ändr. Sjöfartsverket till Transportstyrelsen.

TSFS 2014:99

I kraft 2014-12-16. PDF 60 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §.

TSFS 2017:29

I kraft 2017-06-01. PDF 146 kB.

Upph. 1970:A13.