TSFS 2017:119
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum för tunnelbana och spårväg

De här föreskrifterna innehåller bestämmelser om säkerhet vid användning och säkerhet vid brand i tunnlar och plattformsrum för tunnelbana och spårväg. De anger även de väsentliga kraven för att säkerställa personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:119

I kraft 2018-01-31. PDF 417 kB

Ändringar

TSFS 2018:10

I kraft 2018-02-28. PDF 149 kB.

Ändr. 2 §.