SJÖFS 2004:30 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Ändringar

TSFS 2009:105

I kraft 2010-01-01. PDF 168 kB.

Ändr. 1 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 6, 7, 9 och 10 §§, 10 kap. 3 §, 11 kap. 1, 5–7, 9 och 10 §§ samt punkt 5 i bilaga 4.

TSFS 2014:109

I kraft 2014-12-16. PDF 32 kB.

Ändr. 1 kap. 2 och 10 §§; ny 1 kap. 2 a §.

TSFS 2017:40

I kraft 2017-06-01. PDF 231 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §; upph. 1 kap. 2–5 och 7–9 §§, 2 kap. 1–12, 14, 16, 18–22, 24 och 26–39 §§, 3 kap., 4 kap. 1–6 och 8–10 §§, 5 kap. 3, 4 och 11 §§ samt 6–11 kap..

TSFS 2018:70

I kraft 2018-10-07. PDF 131 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 10 §§.