TSFS 2017:116
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet BE

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet BE.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:116

I kraft 2018-02-01. PDF 159 kB

Ändringar

TSFS 2020:35

I kraft 2020-07-01. PDF 216 kB.

Ändr. 22 §.

TSFS 2024:27

I kraft 2024-11-01. PDF 92 kB.

Ändr. 19 §.