SJÖFS 1970:4 Sjöfartsverkets kungörelse om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg

Ändringar

TSFS 2014:98

I kraft 2014-12-16. PDF 61 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2017:28

I kraft 2017-06-01. PDF 150 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2018:62

I kraft 2018-10-07. PDF 105 kB.

Ändr. 1 §.