TSFS 2012:73
Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499

Vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499 ska ske enligt dessa föreskrifter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:73

I kraft 2012-08-01. PDF 419 kB

Ändringar

TSFS 2014:16

I kraft 2014-05-01. PDF 140 kB.

Ändr. bilaga 2 och 3.

TSFS 2016:98

I kraft 2016-10-15. PDF 274 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2017:83

I kraft 2017-11-01. PDF 364 kB.

Ändr. bilaga 3.

TSFS 2020:13

I kraft 2020-04-01. PDF 410 kB.

Ändr. bilaga 2 och 3.