TSFS 2017:92
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon

Författningen upphävd 2021-02-01 genom TSFS 2021:4

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med självkörande fordon.

Grundform

TSFS 2017:92

I kraft 2017-11-01. PDF 247 kB