SJÖFS 2008:82 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem

Ändringar

TSFS 2014:112

I kraft 2014-12-16. PDF 27 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2017:43

I kraft 2017-06-01. PDF 249 kB.

Ändr. 1 och 3 §§.

TSFS 2018:74

I kraft 2018-10-07. PDF 129 kB.

Ändr. 3 §.