TSFS 2014:1
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum

Författningen upphävd 2019-03-01 genom TSFS 2019:4

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:1

I kraft 2014-03-01. PDF 1013 kB

Ändringar

TSFS 2014:121

I kraft 2014-12-16. PDF 31 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §.

TSFS 2014:121

I kraft 2014-12-16. PDF 31 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §.

TSFS 2014:143

I kraft 2015-01-01. PDF 65 kB.

Ändr. 1 kap. 4 och 5 §§.

TSFS 2017:52

I kraft 2017-06-01. PDF 249 kB.

Upph. 1 kap. 2, 3, 13 och 17 §§; ändr. 1 kap. 1 och 5 §§, 2 kap. 1–3 §§, 18 kap. 1–3 §§ och 25 kap. 1–3 §§.

TSFS 2017:52

I kraft 2017-06-01. PDF 249 kB.

Upph. 1 kap. 2, 3, 13 och 17 §§; ändr. 1 kap. 1 och 5 §§, 2 kap. 1–3 §§, 18 kap. 1–3 §§ och 25 kap. 1–3 §§.