TSFS 2016:22
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211), avgasreningsförordningen (2011:345) och förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet. Föreskrifterna gäller för fordon som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare och vid nationellt typgodkännande av fordon.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:22

I kraft 2016-07-01. PDF 2327 kB

Ändringar

TSFS 2016:54

I kraft 2016-07-15. PDF 550 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2017:10

I kraft 2017-04-01. PDF 2126 kB.

Upph. bilaga 1-5; ändr. 1 kap. 6 och 10 §§; ny bilaga 1-5 och beslutar allmänna råd.

TSFS 2017:61

I kraft 2017-05-26. PDF 301 kB.

Ändr. bilaga 1 och 2.

TSFS 2017:78

I kraft 2017-09-01. PDF 360 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2018:41

I kraft 2018-05-01. PDF 288 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2018:44

I kraft 2018-05-20. PDF 285 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2019:2

I kraft 2019-07-01. PDF 224 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2019:30

I kraft 2019-08-01. PDF 1437 kB.

Ändr. 1 kap. 6, 7 och 10 §§, bilaga 1, 3 och 5.

TSFS 2019:69

I kraft 2019-07-01. PDF 370 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 10 §§, 2 kap. 1 § samt bilaga 2.

TSFS 2019:73

I kraft 2019-09-01. PDF 210 kB.

Ändr. bilaga 3.

TSFS 2019:131

I kraft 2020-01-01. PDF 713 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2021:36

I kraft 2021-09-01. PDF 434 kB.

Upph. 1 kap. 10–12 §§; ändr. 1 kap. 2, 5, 6 och 8 §§, 2 kap. 2 § och bilaga 1.

TSFS 2021:111

I kraft 2022-05-01. PDF 901 kB.

Ändr. 1 kap. 3, 6 och 7 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap. 2 § samt bilaga 1, 2, 3, 4 och 5; ny 1 kap. 7 a §.

TSFS 2022:83

I kraft 2023-05-20. PDF 131 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2023:1

I kraft 2023-05-21. PDF 124 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2023:46

I kraft 2023-10-01. PDF 163 kB.

Ändr. bilaga 1.