TSFS 2010:78
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan och provningsorgan

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den tekniska kontrollutrustning som krävs hos sådana ackrediterade besiktningsorgan som anges i 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:78

I kraft 2010-07-01. PDF 224 kB

Ändringar

TSFS 2015:18

I kraft 2015-07-01. PDF 316 kB.

Upph. 3 kap. 5 §; ändr. författningsrubriken, 1 kap. 2, 4 och 5 §§, 2 kap. 3–11, 13 och 14 §§, 3 kap. 3, 4 och 6 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. och rubriken till 4 kap.; nytt 6 kap. och ny 1 kap. 6 § och 3 kap. 8 §; allmänna råd.

TSFS 2017:57

I kraft 2018-05-20. PDF 188 kB.

Ändr. 1 kap. 6 §.

TSFS 2020:38

I kraft 2020-06-01. PDF 354 kB.

Ändr. 1 kap. 3 §.

TSFS 2021:45

I kraft 2021-07-01. PDF 100 kB.

Ändr. 2 kap. 12 §.