Trängselskatten i Stockholm förändras från den 1 januari 2020

Nya tider och belopp införs i Stockholm från den 1 januari 2020. Förändringen genomförs för att förbättra framkomligheten i trafiken, framför allt när trycket är som störst.

Läs mer om förändringarna

Många ändrade avgifter från den 1 januari 2020

Transportstyrelsen justerar ett stort antal avgifter den 1 januari 2020. Var tredje år görs en större översyn och i år är ett sådant år. Det rör sig om både sänkningar och höjningar samt en del nya avgifter, till följd av nya regler. En förändring som berör många är körkortsavgiften, som höjs med 30 kronor till 280 kronor.

Publicerades 2019-12-04

Hur Transportstyrelsen jobbar med samordningsnummer i samband med ägarbyte av fordon

Flera riksmedier har under den senaste tiden rapporterat om Transportstyrelsens hantering av samordningsnummer i samband med att man köper ett fordon men saknar ett svenskt personnummer. Vi känner ett behov av att förtydliga hur vårt arbete med samordningsnummer går till, och har därför valt att lägga ut en förtydligande text på vår externa webbplats.

Publicerades 2019-12-02

Nu ska vinterdäcken på om det är vinter på vägen

Från och med 1 december är det krav på vinterdäck på vägar med vinterväglag. Med vinterdäck menas antingen dubbade däck eller odubbade friktionsdäck som är gjorda för vinterkörning.

Publicerades 2019-11-30