Transportstyrelsen i Almedalen

Transportstyrelsen kommer att delta i flera olika seminarier hos andra aktörer under Almedalsveckan i Visby. Här kan du läsa om vilka seminarier det gäller och vilka som ska vara med.

Publicerades 2017-06-28

Samlad bild av trender ska inspirera till ökat och säkert cyklande

En vanlig dag cyklar 800 000 personer cirka sju kilometer var. På ett år cyklar de i snitt 250 mil var. I hela landet finns idag drygt 2 000 mil cykelväg.

Publicerades 2017-06-27

Mindre registreringsskylten får nytt utseende

Transportstyrelsen ändrar utseendet på de mindre registreringsskyltarna. Ändringen innebär att storleken på bokstäverna justeras så de blir större. Förändringen gäller omgående och sker för att underlätta avläsningen av ett fordons registreringsnummer.

Publicerades 2017-06-26