TSFS 2015:17
Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok

Dessa föreskrifter kompletterar förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet och innehåller regler om vilotider, personlig tidbok och arbetsgivaranteckningar för vissa transporter som inte omfattas av EU:s bestämmelser.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2015:17

I kraft 2015-07-01. PDF 87 kB

Ändringar

TSFS 2017:21

I kraft 2017-05-15. PDF 188 kB.

Ändr. 14 §.