TSFS 2017:99
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur

Författningen upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:32

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om beskrivning av järnvägsnät, tilldelning av infrastrukturkapacitet och tillträde till tjänster.

Grundform

TSFS 2017:99

I kraft 2017-12-10. PDF 432 kB