Historiskt beslut om att minska sjöfartens utsläpp

Den internationella sjöfarten ska sträva efter att vara fossilfri så snart som möjligt. FN:s sjöfartsorganisation IMO har efter intensiva förhandlingar enats om enöverenskommelse om hur växthusgasutsläppen ska minska.Transportstyrelsen har förhandlat för Sveriges räkning.

 

Publicerades 2018-04-13

Digitala påminnelser gynnar miljön

Transportstyrelsen fortsätter sin satsning med att digitalisera utskick av meddelanden. I mars månad börjar myndigheten därför att skicka tilläggsavgift för trängselskatt och förseningsavgift för infrastrukturavgifter digitalt.

Publicerades 2018-03-05

Transportstyrelsen välkomnar oberoende utredning

I dag överlämnades regeringens oberoende utredning om Transportstyrelsens hantering av myndighetens upphandling av it-drift till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Publicerades 2018-02-23