Välkommen till Sjöfartsseminarium 2018

Den 7-8 februari 2018 arrangeras åter Transportstyrelsens sjöfartsseminarium, denna gång med tema Framtid.

Publicerades 2017-11-14

Så får du en giftfri båtbotten

700 000 liter – så mycket båtbottenfärg målas det på fritidsbåtarnas skrov varje år i Sverige. Men vanliga båtbottenfärger är giftiga och innehåller skadliga ämnen. För att skydda miljön och minska antalet giftiga båtskrov har Transportstyrelsen tagit fram nya rekommendationer.

Publicerades 2017-11-07

Enklare registrering berör alla fartygsägare

Från och med den 1 februari 2018 gäller nya regler som kommer att göra
registreringen av fartyg enklare. Fler fartyg blir båtar, kraven på dokumentation minskar och ansökningsförfarandet blir lättare. De nya reglerna syftar till att underlätta för sjöfartsnäringen, både för yrkesmässig sjöfart och för fritidsfartyg.

Publicerades 2017-10-26