TSFS 2017:70
Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och utövande av trafikrättigheter

Dessa föreskrifter gäller för lufttransporter mot betalning som utförs till och från, inom eller över Sverige samt för specialiserad flygverksamhet.

Grundform

TSFS 2017:70

I kraft 2017-07-01. PDF 249 kB