TSFS 2017:86
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Författningen upphävd 2020-01-02 genom TSFS 2019:95

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka krav som ställs på den som tillhandahåller flygvädertjänster och kraven på de olika tjänsterna.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:86

I kraft 2018-01-01. PDF 2518 kB

Ändringar

TSFS 2017:113

I kraft 2018-01-01. PDF 111 kB.

Ändr. 4 kap. 94 §.