TSFS 2017:64
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkeskunnande för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten vid tunnelbana och spårväg.

Grundform

TSFS 2017:64

I kraft 2017-09-01. PDF 244 kB