TSFS 2012:67
Transportstyrelsens föreskrifter om vakthållning

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vakthållning på fartyg.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:67

I kraft 2012-08-01. PDF 250 kB

Ändringar

TSFS 2012:114

I kraft 2012-11-21. PDF 99 kB.

Ändr. 3 kap. 1 § och 4 kap. 11 §; nya 3 kap. 1 a § och 4 kap. 11 a §.

TSFS 2017:102

I kraft 2018-07-01. PDF 122 kB.

Ny 4 kap. 51 § och rubriken närmast före 4 kap. 51 §.