SJÖFS 1992:6 Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om besättningens bostäder på fartyg m.m.

Ändringar

TSFS 2014:102

I kraft 2014-12-16. PDF 28 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2017:32

I kraft 2017-06-01. PDF 188 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2018:65

I kraft 2018-10-07. PDF 106 kB.

Ändr. 1 §.