TSFS 2010:4
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om enskilt godkännande

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om enskilt godkännande av nya EG-motorfordon och nya släpvagnar till sådana fordon.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:4

I kraft 2010-02-15. PDF 134 kB

Ändringar

TSFS 2011:44

I kraft 2011-06-01. PDF 125 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1–3 §§, 4 kap 1, 4 och 7 §§, 5 kap. 1–3 och 6 §§, 6 kap. 1 och 2 §§, rubrikerna till 2 kap. och 5 kap. samt rubriken närmast före 5 kap. 5 §; nya 2 kap. 4–8 §§, och nya rubriker närmast före 2 kap. 4 och 5 §§.

TSFS 2016:23

I kraft 2016-07-01. PDF 194 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §.

TSFS 2016:23

I kraft 2016-07-01. PDF 194 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §.

TSFS 2017:56

I kraft 2017-05-26. PDF 194 kB.

Upph. 2 kap. 7 och 8 §§; ändr. 2 kap. 4 och 6 §§; ny 1 kap. 1 a och 1 b §§.

TSFS 2021:32

I kraft 2021-09-01. PDF 135 kB.

Ändr. 1 kap. 1 a och 1 b §§, 4 kap. 2–4 och 9 §§, 5 kap. 6 § samt 6 kap. 1 §.

TSFS 2022:70

I kraft 2023-02-01. PDF 101 kB.

Ändr. 5 kap. 1 §.