TSFS 2015:63
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser i de avseenden som anges i vägtrafikdatalagen (2019:369), lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, vägtrafikdataförordningen (2019:382) och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2015:63

I kraft 2016-01-01. PDF 326 kB

Ändringar

TSFS 2017:24

I kraft 2017-05-20. PDF 245 kB.

Ändr. 3 kap. 7 §, 5 kap. 6 § och bilaga 1.

TSFS 2018:56

I kraft 2018-10-01. PDF 152 kB.

Ändr. 3 kap. 6 och 7 §§, 5 kap. 2 och 6 §§, 6 kap. 5 och 19 §§, 9 kap. 6 och 8–13 §§ samt 10 kap. 3 §.

TSFS 2019:53

I kraft 2019-07-01. PDF 334 kB.

Upph. 9 kap; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 4 §§, 3 kap. 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 17 och 18 §§, 4 kap. 1–4, 6, 8 och 10 §§, 5 kap. 1, 2 och 5–7 §§, 6 kap. 1, 4 och 8–13 §§, 7 kap. 1 och 2 §§, 8 kap. 1, 4, 7, 8, 10 och 11 §§, 10 kap. 1 och 3 §§, 11 kap. 1, 3–7, 9 och 11 §§, 12 kap. 1, 4, 7, 8, 13, 19 och 21 §§, 13 kap. 1 §, rubriken till 6 kap., rubriken närmast före 3 kap. 18 § samt bilaga 1; nytt 9 kap.

TSFS 2021:16

I kraft 2021-10-01. PDF 100 kB.

Ändr. 4 kap. 17 §.

TSFS 2022:16

I kraft 2022-06-01. PDF 129 kB.

Upph. 3 kap. 4 §; ändr. 3 kap. 3, 5, 6, 12, 15 och 18 §§, 6 kap. 5 och 8 §§, 12 kap. 13 §.

TSFS 2022:72

I kraft 2023-02-01. PDF 221 kB.

Upph. 4 kap; ändr. rubrik till författningen och 1 kap. 2 §; nytt. 4 kap.; allmänna råd.

TSFS 2023:18

I kraft 2023-05-20. PDF 120 kB.

Ändr. bilaga 1; nytt 14 kap.

TSFS 2024:30

I kraft 2024-09-01. PDF 147 kB.

Upph. 9 kap. 9 §; rubriken närmast före 2 kap. 5 § utgår; ändr. 2 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ samt 9 kap. 2, 5 och 6 §§ och rubriken närmat före 2 kap. 3 § ska lyda Ansökan och beslut om medgivande m.m.; ny rubrik närmast före 9 kap 2 §.

TSFS 2024:34

I kraft 2024-09-01. PDF 114 kB.

Ändr. 9 kap. 13 §.