TSFS 2009:1
Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006

Syftet med dessa föreskrifter är att reglera de rederier och fartyg som enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) omfattas av kraven på dokument respektive certifikat om godkänd säkerhetsorganisation och som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/951 (ISM-förordningen).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:1

I kraft 2009-03-01. PDF 127 kB

Ändringar

TSFS 2009:108

I kraft 2010-01-01. PDF 99 kB.

Ändr. 4 §.

TSFS 2010:22

I kraft 2010-04-01. PDF 98 kB.

Ändr. 7 § samt avsnitt 2.5 i bilagan.

TSFS 2011:119

I kraft 2012-01-01. PDF 98 kB.

Ändr. 2.5 i bilagan.

TSFS 2014:113

I kraft 2014-12-16. PDF 59 kB.

Ändr. 2–4 §§.

TSFS 2017:44

I kraft 2017-06-01. PDF 244 kB.

Ändr. 2 och 4 §§.

TSFS 2018:29

I kraft 2018-05-01. PDF 103 kB.

Ändr. 9 §.

TSFS 2018:75

I kraft 2018-10-07. PDF 126 kB.

Ändr. 4 §.