TSFS 2019:74
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om användning av och storlekar på vägmärken, symboler och tilläggstavlor samt andra anordningar för anvisningar för trafiken och för tecken av vakt enligt vägmärkesförordningen (2007:90). Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om verkställigheten av lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:74

I kraft 2019-08-01. PDF 2277 kB

Ändringar

TSFS 2022:81

I kraft 2022-09-15. PDF 168 kB.

Ändr. 2 kap. 12 § och 6 kap. 1 §.

TSFS 2024:4

I kraft 2024-03-01. PDF 246 kB.

Ändr. 7 kap. 11 §, 8 kap. 2 §; ny 8 kap. 45 a § och rubriken närmast före 45 a §.