2014

154 författningar.
TSFS 2014:10
Vägtrafik
I kraft 2014-03-01
TSFS 2014:17
Vägtrafik
I kraft 2014-05-01 Upphävd 2018-01-01 genom TSFS 2017:120
TSFS 2014:31
Vägtrafik
I kraft 2014-06-15 Upphävd 2024-07-01 genom TSFS 2014:31
TSFS 2014:33
Luftfart , AIR
I kraft 2014-07-01
TSFS 2014:47
Järnväg
I kraft 2014-08-01 Upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:37
TSFS 2014:53
Järnväg
I kraft 2015-01-01 Upphävd 2017-01-01 genom TSFS 2016:105
TSFS 2014:54
Luftfart , GEN
I kraft 2015-01-01 Upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:46
TSFS 2014:55
Sjöfart , Avgifter
I kraft 2015-01-01 Upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:45
TSFS 2014:56
Vägtrafik
I kraft 2015-01-01 Upphävd 2017-01-01 genom TSFS 2016:105
TSFS 2014:71
Luftfart , GEN
I kraft 2014-12-04 Upphävd 2020-12-03 genom TSFS 2020:59
TSFS 2014:80
Luftfart , SEC
I kraft 2014-12-15 Upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1
TSFS 2014:82
Luftfart , SEC
I kraft 2014-12-15 Upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1
TSFS 2014:83
Luftfart , SEC
I kraft 2014-12-15 Upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1
TSFS 2014:84
Luftfart , SEC
I kraft 2014-12-15 Upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1
TSFS 2014:85
Luftfart , SEC
I kraft 2014-12-15 Upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1
TSFS 2014:90
Sjöfart , Lotsning
I kraft 2015-01-01 Upphävd 2017-11-01 genom TSFS 2017:88
TSFS 2014:93
Sjöfart , Utrustning
I kraft 2014-12-04 Upphävd 2016-09-18 genom TSFS 2016:81
TSFS 2014:96
Sjöfart , Fartygstyp
I kraft 2014-12-16 Upphävd 2018-10-07 genom TSFS 2018:60
TSFS 2014:123
Sjöfart , Avgifter
I kraft 2015-01-01 Upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:45
TSFS 2014:142
Sjöfart , Sjötrafik
I kraft 2015-01-01 Upphävd 2017-11-01 genom TSFS 2017:88