TSFS 2017:117
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1E och CE

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet C1E och CE.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:117

I kraft 2018-02-01. PDF 173 kB

Ändringar

TSFS 2020:36

I kraft 2020-07-01. PDF 220 kB.

Ändr. 9 och 31 §§.

TSFS 2024:28

I kraft 2024-11-01. PDF 93 kB.

Ändr. 28 §.

Rättelser

TSFS 2017:117

PDF 142 kB.

Rättelsen innebär att paragrafen efter 5 § numreras som 6 § och paragrafen efter 38 § numreras som 39 §.