2020

100 författningar.
TSFS 2020:10
Vägtrafik
I kraft 2020-02-01 Upphävd 2021-02-01 genom TSFS 2021:7
TSFS 2020:80
Luftfart , SEC
I kraft 2021-01-01
TSFS 2020:83
Luftfart, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2021-01-01
TSFS 2020:96
Luftfart , PEL
I kraft 2021-01-11