TSFS 2022:32
Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde till järnvägsinfrastruktur och tjänster

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om beskrivning av järnvägsnät, tilldelning av infrastrukturkapacitet och tillträde till tjänster.

Grundform

TSFS 2022:32

I kraft 2022-06-01. PDF 176 kB