TSFS 2017:1
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Författningen upphävd 2020-05-23 genom TSFS 2020:29

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om fortbildning och om utbildningsverksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Grundform

TSFS 2017:1

I kraft 2017-05-02. PDF 329 kB