Regler för luftfart

Transportstyrelsen arbetar både nationellt och internationellt med regler för luftfart. Internationellt handlar det om att tillvarata de svenska luftfartsintressena när gemensamma internationella regler tas fram. Nationellt ligger det på myndighetens ansvar att införa regler som tagits fram internationellt samt att följa upp konsekvenserna av regelverket och utforma detta efter svenska behov. 

Föreskrifter

Alla föreskrifter som  Transportstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår webbplats. På webbplatsen finns även de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS).

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning.

Operativa regler för privatflygare

Vilka operativa regler ska man följa som privatpilot när man vill flyga flygplan eller helikopter? Läs på vår sida: Operativa regler för privatflygare