TSFS 2017:88
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning

Författningen upphävd 2023-12-01 genom TSFS 2022:94

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om lots och lotsning och gäller alla fartyg på Sveriges sjöterritorium, med undantag för svenska statsfartyg.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:88

I kraft 2017-11-01. PDF 4258 kB

Ändringar

TSFS 2021:93

I kraft 2022-01-01. PDF 141 kB.

Ändr. 2 kap. 2 §.