TSFS 2017:66
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utmärkning till sjöss med sjösäkerhetsanordningar

Dessa föreskrifter syftar till att beskriva hur utmärkning till sjöss med sjösäkerhetsanordningar ska vara utformad och hur sådan utmärkning ska användas för olika ändamål med hänsyn till sjösäkerhetsanordningarnas nautiska funktion.

Grundform

TSFS 2017:66

I kraft 2017-07-01. PDF 8160 kB