NextJet får fortsatt tillstånd att bedriva flygtrafik

Transportstyrelsen har beslutat att bevilja NextJets ansökan om en ny
operativ licens. Beslutet innebär att NextJet får fortsätta bedriva flygtrafik
tills vidare.

Publicerades 2017-10-30

Bättre beräkningar av flygets klimatpåverkan

Flygets klimatpåverkan kan minska med bättre beräkningar av flygrutter. Transportstyrelsen har tillsammans med FOI och LFV analyserat hur beräkningen av utsläpp från flyget kan förbättras. Forskningsrapporten visar att den beräkningsmodell som FOI använder i dag underskattar den verkligt flugna sträckan med 8 procent.

Publicerades 2017-10-23

Ändrade avgifter från årsskiftet

Från den 1 januari 2018 gäller nya avgifter för Transportstyrelsens verksamhet. En av de största förändringarna sker på körkortsområdet, där tolv avgifter ersätts av en enda. Men förändringar sker inom alla trafikslag.

Publicerades 2017-10-20