Få ändringar i årets förslag om nya avgifter

Transportstyrelsen skickar nu ut ett förslag till föreskrifter om ändrade avgifter. En avgift som många betalar, och där vi föreslår en höjning, är vägtrafikregisteravgiften. Transportstyrelsen föreslår att avgiften höjs till 65 kronor per fordon för att motverka ett underskott. I övrigt innehåller förslaget få ändringar. De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2019.

Publicerades 2018-06-04

Flygförbud över Sweden Rock Festival

Transportstyrelsen har beslutat om flygförbud i samband med Sweden Rock Festival i Norje, Sölvesborg. Flygförbudet gäller från den 6 juni kl. 12 till den 10 juni kl. 10.

Publicerades 2018-06-04

Personuppgifter i trygga händer

I dag den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft.

Publicerades 2018-05-25