Luftfart

Områden

Militärövning i norr påverkar civil flygtrafik

I maj och juni 2019 genomförs en stor militär flygövning i norra Sverige kallad Arctic Challenge Exercise 19. Under de tider som övningen genomförs kommer delar av luftrummet att vara stängt för allt flyg som inte deltar i övningen.

2019-05-17

Vikande efterfrågan på flygresor förväntas fortsätta under 2019

Efter nio år med oavbruten ökning väntas antalet flygpassagerare på de svenska flygplatserna minska med närmare 5 procent 2019. Men redan under 2020 väntas efterfrågan vända uppåt igen. Det visar Transportstyrelsens vårprognos.

2019-05-03

Flygresandet minskade kraftigt under årets första kvartal

Antalet passagerare på de svenska flygplatserna minskade med närmare 7 procent under mars jämfört med samma månad 2018. Av 38 flygplatser med linje-och chartertrafik uppvisar endast sex flygplatser en ökning första kvartalet för samma period 2018.

2019-04-11