Arbetsvillkor påverkar säkerhetsbeteende hos piloter

Arbetsvillkor, hälsa och säkerhetsbeteende skiljer sig påtagligt mellan trafikpiloter som arbetar i olika säkerhetsklimat. Sämre arbetsvillkor ger sämre hälsa och sämre säkerhetsbeteende. Det visar en studie som Karolinska institutet gjort. Studien ingår i ett större forskningsprojekt som genomförs av Karolinska institutet i samarbete med Transportstyrelsen.

Publicerades 2018-02-09

Håll koll på nya drönarreglerna

Från och med den 1 februari gäller nya regler för drönare. För att underlätta för drönarpiloter har Transportstyrelsen tagit fram Min drönare, där all information finns samlad om var och hur man får flyga.

Publicerades 2018-01-31

I dag lämnas Transportstyrelsens rapport om hanteringen av skyddsvärda uppgifter

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt vilka uppgifter som hanteras av icke-säkerhetsprövad personal efter att myndighetens it-drift utkontrakterats. I dag lämnas rapporten till regeringen.

Publicerades 2018-01-23