Flygförbud över Skåne

Transportstyrelsen har beslutat om ett tillfälligt flygförbud över delar av Skåne med anledning av att FN:s säkerhetsråd håller möte. Flygförbudet gäller mellan den 20 april klockan 12 och den 22 april klockan 18.

Publicerades 2018-04-17

Tillfälligt farligt område i Östersjön

Transportstyrelsen har beslutat om att upprätta ett tillfälligt D-område (farligt område) i södra Östersjön över internationellt vatten efter en ny ansökan från Main Air Traffic Management Center of Russia. Orsaken är att den ryska marinen ska genomföra testskjutningar den 19 april mellan klockan 10 och 22.

Publicerades 2018-04-13

Flygförbud över centrala Stockholm

Transportstyrelsen har beslutat om flygförbud över centrala Stockholm på årsdagen av terrorattacken på Drottninggatan på lördag den 7 april. Flygförbudet gäller mellan klockan 13 och 19.

Publicerades 2018-04-06