Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

Syftet med Transportstyrelsens verksamhet är att verka för en hållbar utveckling och skapa nytta och värde i samhället. Det gör vi främst genom vårt arbete för de transportpolitiska och förvaltningspolitiska målen. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vår verksamhetsidé

Vi utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar vi regler och följer upp att de efterlevs.

Vi förser samhället med uppgifter om transportmedel och förare. Vi arbetar med helhetssyn och effektivitet och har hög servicenivå i vår kontakt med omvärlden.

Transportstyrelsen i siffror

Vi finns på 12 orter i landet och har idag cirka 2000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.