Transportstyrelsen informerar järnvägsföretag efter tågolycka i Danmark

Med anledning av järnvägsolyckan på Stora Bältbron i Danmark har Transportstyrelsen skickat ut information till de svenska järnvägsföretag som bedriver godstrafik med kombitransporter.

Publicerades 2019-01-10

96 personer omkom i bantrafiken 2018

Under 2018 omkom 96 personer i svensk bantrafik. Det är en ökning med 15 omkomna jämfört med 2017. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Publicerades 2019-01-09

Nya regler för tågtrafik

Den 1 januari 2019 börjar nya regler gälla för tågtrafik. Reglerna återfinns i EU-förordningen med tekniska specifikationer för delsystemet Drift och trafikledning, TSD Drift.

Publicerades 2018-12-27