Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Coronaviruset påverkar oss alla, och Transportstyrelsen följer noga händelseutvecklingen.

Samlad information gällande coronaviruset (covid-19)

Områden inom järnväg

E-tjänster och blanketter

Evenemang inom järnväg

Fordonsregister

Olyckor och tillbud

Tillstånd

Tågpassagerares rättigheter