×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Järnväg

Områden inom järnväg

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Olyckor och tillbud

Rapporter

Till dig i branschen

Tågpassagerares rättigheter