Områden inom järnväg

E-tjänster och blanketter

Evenemang inom Järnväg

Fordonsregister

Museiorganisationer

Olyckor och tillbud

Tillstånd

Tågpassagerares rättigheter

Många ändrade avgifter från den 1 januari 2020

Transportstyrelsen justerar ett stort antal avgifter den 1 januari 2020. Var tredje år görs en större översyn och i år är ett sådant år. Det rör sig om både sänkningar och höjningar samt en del nya avgifter, till följd av nya regler. En förändring som berör många är körkortsavgiften, som höjs med 30 kronor till 280 kronor.

Publicerades 2019-12-04

Transportstyrelsen har tecknat samarbetsavtal med ERA

Transportstyrelsen har tecknat samarbetsavtal med den Europeiska unionens järnvägsbyrå, ERA. Samarbetsavtalen är del i det fjärde järnvägspaketet där flera områden, som i dag hanteras på nationell nivå, efter 16 juni 2020 i stället kommer hanteras av ERA.

Publicerades 2019-11-27

Grönt ljus för nytt tåg på Inlandsbanan

Transportstyrelsen har godkänt de nya järnvägsfordon som ska trafikera Inlandsbanan. Det handlar om fem motorvagnståg av typen Lint 41/H som man nu får starta persontrafik med.

Publicerades 2019-11-27