SJÖFS 1979:14 Sjöfartsverkets kungörelse om utmärkningssystem på svenskt vatten (System A, kombinerat kardinalt och lateralt system; rött om babord) m.m.

Ändringar

TSFS 2017:67

I kraft 2017-07-01. PDF 148 kB.

Upph. SJÖFS 1979:14.