TSFS 2020:29
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkesförarkompetens

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildningsverksamhet, grundutbildning, kunskapsprov, fortbildning och yrkeskompetensbevis enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2020:29

I kraft 2020-05-23. PDF 350 kB

Ändringar

TSFS 2023:11

I kraft 2023-06-01. PDF 191 kB.

Upph. punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna; ändr. 4 kap., 2 kap. 2, 3, 10, 12-14, 18, 23, 27-30 och 32 §§, 5 kap. 6-8 och 18 §§, 6 kap 1 § och bilaga 1; ny. elva paragrafer, 1 kap. 3 §, 2 kap 14 a, 14 b, 15 a, 18 a, 23 a och 29 a §§, 5 kap. 12 a och 20 §§ och 6 kap. 2 och 3 §§, nya rubriker närmast före 5 kap. 20 § och 6 kap. 2 och 3 §§, samt beslutar allmänna råd.