TSFS 2014:72
Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Falköping och Skara

Författningen upphävd 2022-12-31 genom TSFS 2014:72

Föreskrifter om högsta tillåtna längd på fordonståg bestående av lastbil med två påhängsvagnar vid färd på angivna vägar mellan Falköping och Skara.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:72

I kraft 2014-12-01. PDF 199 kB

Ändringar

TSFS 2017:107

I kraft 2018-01-01. PDF 146 kB.

Fortsatt giltighet t.o.m. 31 december 2022.